صفحه اصلي > آموزشی, نرم افزار, شبه ساز مدارات > آموزش نرم افزار ADS

آموزش نرم افزار ADS


28 آبان 1392. نويسنده: kiyanmajd
درود!
 

یکی از نرم افزارهای مطرح در زمینه طراحی و شبیه سازی مدارهای ماکروویو و RF بدونه شک نرم افزار ADS می باشد. این نرم­افزار برای اولین بار توسط شرکت HP ارائه شد و بعدها امتیاز آن به شرکت Agilent داده شد.

برای شروع به کار با این نرم افزار داشتن یک جزوه ی آموزشی خالی از لطف نخواهد بود. لذا در ادامه یک فایل آموزشی 90 صفحه ای تحت مباحث زیر خدمت دوستان ارائه می گردد.

آﺷﻨﺎﻳﻲﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارADS

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ DC

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ AC

ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺬرا Transient

تجزیه و تحلیل هارمونیک بالانس Harmonic Balance

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي پراکندگی (S)

تحوه ی استفاده از Tuning

استفاده از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي (Optimazation)

نحوه ی کار در محیط مومنتوم(Momentum)

آشنایی با ابزارها و طراحی فیلتر

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺳﻨﺘﺰ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺪارات ﻣﺎﻳﻜﺮواﺳﺘﺮﻳﭗ

Smart Simulation

و ﻣﺜﺎل ﻫﺎيﻛﺎرﺑﺮدي در ADS

محاسبه نویز

محاسبه نقطه کار

تحلیل پارامترهای.S

 


 

 

ADS-Tutorial-Farsiwww.iseee.ir.rar [3.92 مگابایت] ( تعداد دانلود: 5866)

 

 

 


بازگشت